Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Binh Định: Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày 1/4, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh Bình Định vừa chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại số 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn.


Quầy tiếp nhận TTHC của Sở Tư pháp trong ngày làm việc đầu tiên

Trong ngày hoạt động đầu tiên, có nhiều người dân đến Trung tâm PVHCC tỉnh để đăng ký thực hiện TTHC. Trong đó, tập trung đông nhất là các quầy tiếp nhận của các sở: GTVT, Tư pháp, NN&PTNT… Đa phần người dân đăng ký nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bình Định là địa phương thứ 21 trong cả nước có Trung tâm PVHCC cấp tỉnh. Trung tâm có 32 quầy, bao gồm cả cơ quan hành chính, DN công ích (3 quầy của Bưu điện tỉnh) và DN dịch vụ (1 quầy thu hộ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam). Trong các sở, ban, có nhiều quầy nhất là Sở NN&PTNT (5 quầy); kế đó là Sở KH&ĐT, TN&MT (mỗi sở 3 quầy); Sở GTVT, Tài chính (mỗi sở 2 quầy).

Việc thực hiện giải quyết TTHC tuân thủ theo quy định tại điều 4, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23.4.2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.