Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu

Sáng ngày 03/04/2019, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu đã chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.


Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu

Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP  ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban ngành và Doanh nghiệp thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh từ tháng 3/2019.


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương và Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung tại quầy giao dịch Bưu điện

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu bố trí 32 quầy giao dịch (Bưu điện Bạc Liêu quầy số 31), phục vụ làm việc cho 18 sở, ban, ngành. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 121 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 9 lĩnh vực của các Doanh nghiệp nhà nước tại địa phương với tổng số 1.011 thủ tục hành chính. Năm 2019 Bưu điện Bạc Liêu phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó đẩy mạnh dịch vụ hành chính công mang lại sự tiện ích cho người dân trên địa bàn.


Quầy giao dịch Bưu điện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu