Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tỷ lệ nộp thuế qua kênh Bưu điện đạt 44,5%

Chiều 6/4, Cục Thuế tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.


Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Sau 6 tháng triển khai thực hiện ủy nhiệm thu thuế, đã có 4.687 hộ khoán giao cho đơn vị ủy nhiệm thu, trong đó có 3.741 hộ đến ngưỡng nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân; 946 hộ dưới ngưỡng nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân; tổng số thuế thực hiện qua ủy nhiệm thu thuế đạt 19 tỷ 124 triệu đồng. Tỷ lệ số thuế nộp vào ngân sách nhà nước qua tất cả các kênh (Ngân hàng, Kho bạc, Bưu điện) đạt 82%, trong đó thu qua kênh Bưu điện đạt tỷ lệ 44,5%.

Mục tiêu của việc thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa công tác thu thuế, phù hợp cho người nộp thuế. Đặc biệt, hình thức thu thuế này phù hợp với kinh doanh của cá nhân, nhất là đối với những hình thức kinh doanh đa dạng, thời gian kinh doanh khác nhau, kinh doanh theo thời vụ, địa điểm kinh doanh dễ thay đổi… Hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý thuế của cơ quan thuế tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, hướng dẫn khai thuế, kiểm tra, xác minh doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh của cá nhân; giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế, tránh các rủi ro, tiêu cực tiềm ẩn.

Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ rà soát, thống kê chính xác số lượng cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, ngành Bưu điện rà soát, chuẩn bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ ủy quyền thu thuế cá nhân kinh doanh từ cơ quan thuế.