Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Trung tâm Phục vụ hành chính công Vĩnh Long đặt tại Bưu điện tỉnh

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử. Sáng 8/4/2019, UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trung tâm được đặt tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Long.


Quầy chuyển phát dịch vụ hành chính công của Bưu điện tỉnh Vĩnh Long trong Trung tâm Phục vụ hành chính công

Thời gian đầu, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của 19 cơ quan gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; với tổng số thủ tục hành chính dự kiến thực hiện tại Trung tâm khoảng 1.200 thủ tục hành chính.

Để Trung tâm đi vào hoạt động, Bưu điện tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị trụ sở khang trang, hệ thống trang thiết bị hiện đại. Với diện tích 350m2, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh bố trí 25 bàn tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh Vĩnh Long cũng bố trí quầy chuyển phát dịch vụ hành chính công Trung tâm Phục vụ hành chính công; đồng thời cử cán bộ, công nhân viên trong việc hướng dẫn, tuyên truyền cá nhân, tổ chức thực hiện tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; nhận, chuyển hồ sơ thủ tục hành chính từ Trung tâm Phục vụ hành chính công đến cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính và ngược lại; Chuyển trả kết quả từ Trung tâm han hf chính công đến tận địa chỉ người dân.