Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Triển khai chương trình đào tạo “Quản lý và giám sát bán hàng hiệu quả tại BĐ-VHX”

Trong các ngày từ 23/4 đến ngày 26/4/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo “Quản lý và giám sát bán hàng hiệu quả tại BĐ-VHX” - khóa 1 dành cho các chuyên quản BĐ-VHX huyện tại các bưu điện tỉnh/thành phố.


Học viên hào hứng với những tình huống thảo luận tại lớp đào tạo

Nội dung chương trình đào nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng toàn diện mà một chuyên quản BĐ-VHX cần có như: kỹ năng quản lý; phương pháp lập, thực thi, kiểm tra và theo dõi kế hoạch kinh doanh; quản lý hiệu quả đội ngũ bán hàng; nâng cao hiệu quả giám sát, thực hiện đúng và hiệu quả các công việc được giao, từ đó giúp phát triển đội ngũ nhân viên BĐ-VHX, cộng tác viên, đại lý. Ngoài ra, học viên cũng được hướng dẫn phương pháp xây dựng kế hoạch, xác định vấn đề tồn tại ở đơn vị trong việc tổ chức triển khai kinh doanh; tìm giải pháp, các bước hành động cụ thể cần thực hiện trong từng tháng để đưa hệ thống BĐ-VHX có kết quả kinh doanh thực sự đột phá.

Tại các lớp đào tạo lần này, Tổng công ty sẽ áp dụng nhiều phương pháp đổi mới trong cách thức giảng dạy, nội dung bài giảng được kết hợp các bài tập tình huống sát với thực tế công việc giúp học viên và các nhóm thảo luận tích cực sôi nổi, có các ý tưởng mới, đột phá, sáng tạo. Bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra, ôn tập lại những kiến thức được học trên lớp, các học viên cũng dành thời gian để hoàn thiện các bài tập thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh BĐ-VHX và báo cáo vào cuối khóa học.

Dự kiến, chương trình đào tạo lần này được tổ chức với 12 khóa học, mỗi khóa diễn ra trong thời gian 3,5 ngày và đào tạo cho hơn 650 chuyên quản BĐ-VHX cấp huyện tại 63 bưu điện tỉnh/thành phố.