Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chuyển giao thí điểm thực hiện một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Sáng 02/5/2019, UBND huyện Lâm Hà phối hợp Bưu điện tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khai trương chuyển giao thí điểm thực hiện một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện huyện theo Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Theo Quyết định, Bưu điện huyện Lâm Hà, Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương là 04 đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thí điểm bộ phận Một cửa.


Các quầy giải quyết thủ tục hành chính được bố trí khoa học bên trong Bưu điện huyện Lâm Hà giúp người dân thuận tiện khi giao dịch

Dự Lễ khai trương có Lãnh đạo UBND, các Sở, ngành thuộc tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo UBND, các phòng, ban, ngành huyện Lâm Hà; lãnh đạo và đại diện các phòng chức năng Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện Lâm Hà. 

Việc chuyển giao thí điểm thực hiện một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công sang hệ thống bưu điện nhằm mang lại lợi ích thiết thực và tạo sự thuận lợi cho người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại tỉnh Lâm Đồng.