Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Nhiều giải pháp tăng cường an toàn vệ sinh lao động

Thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và các Chương trình hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, những năm qua Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam rất quan tâm đến công tác chăm sóc sức khoẻ, cải thiện môi trường làm việc và điều kiện lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như có các chế độ, chính sách đãi ngộ thích hợp để khuyến khích, động viên người lao động trên toàn mạng lưới chuyên tâm làm việc.


Lãnh đạo Công đoàn Thông tin và Truyền thông xuống thăm và động viên công nhân bưu điện
nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động vì ATVSLĐ

63/69 đơn vị tổ chức huấn luyện ATVSLĐ

Ông Trần Đức Thích, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty (TCty) Bưu điện Việt Nam cho biết, trong nhiều năm gần đây, các vụ tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại TCty đã giảm hẳn, điều kiện lao động được cải thiện, đặc biệt không để xảy ra TNLĐ chết người góp phần giảm thiểu TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. Đây là minh chứng rõ nhất cho sự quan tâm trú trọng của các cấp lãnh đạo công đoàn, nhất là sau khi có Luật ATVSLĐ và các Nghị định, hướng dẫn ban hành.

Do thực hiện tốt công tác ATVSLĐ – PCCN năm 2018, đã có 18 đơn vị được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khen thưởng, 1 đơn vị được khen cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 10 đơn vị được khen thưởng cấp Công đoàn Thông tin và Truyền thông về thành tích thực hiện tốt phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”.

Ông Thích nhận định, chăm lo lợi ích cho người lao động và xác định được tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ trong sản xuất kinh doanh chính là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Vì lẽ đó, bên cạnh mục tiêu kinh doanh thì công tác ATVSLĐ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với các đơn vị trực thuộc TCty.

Năm 2018, có 63/69 đơn vị thuộc TCty đã tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho 6 nhóm đối tượng với tổng số 24.522 lượt người, tổ chức ký cam kết cho 100% người lao động; thành lập các đội phòng cháy chữa cháy của các đơn vị; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân.

Đối với công tác chăm sóc sức khoẻ cho người lao động, các đơn vị trong TCty đều tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, với tổng số 29.857 người. TCty cũng đã thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật đối với lao động năng nhọc, độc hại với tổng giá trị bồi dưỡng là 23.854 triệu đồng.

Xác định môi trường làm việc tại các đơn vị là một trong những điều kiện cần thiết, quan trọng góp phần đảm bảo ATVSLĐ, PCCN, cần được sự quan tâm của công ty, doanh nghiệp. Theo đó, TCty đã ban hành nhiều giải pháp để tăng cường công tác ATVSLĐ, PCCN trong doanh nghiệp. Cụ thể, ban hành hệ thống danh mục kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các đơn vị và hướng dẫn các đơn vị sử dụng danh mục kiểm tra để kiểm tra, chấn chỉnh đối với các đơn vị trực thuộc.

Ông Thích cho biết: “Để thực hiện công tác này đạt hiệu quả, TCty đã tăng cường việc kiểm tra ATVSLĐ bằng việc kết hợp với các đoàn kiểm tra các lĩnh vực khác trên cơ sở nhận diện các nguy cơ và xây dựng phương án kiểm soát, khắc phục sự cố. Bên cạnh đó, TCty cũng đã chú trọng đầu tư nhiều trang thiết bị bảo hộ, an toàn, cải thiện điều kiện làm việc, thường xuyên kiểm định các dây chuyền chia chọn và phương tiện vận chuyển thực hiện nghiêm ngặt về an toàn lao động. Đặc biệt, duy trì và thực hiện nghiệm các quy định về quy trình 5S “Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng” đảm bảo chất lượng vận chuyển và an toàn hàng hoá, thực hiện tốt 5 nội dung của công tác ATVSLĐ.

Bên cạnh đó, TCty và các đơn vị đã tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỷ luật lao động, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn tuân thủ các quy phạm, quy định về công tác bảo đảm an toàn lao động. CBCNV trong toàn TCty đã tự giác, chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, kỷ luật lao động, do đó đã hạn chế ngăn chặn nhiều nguy cơ, TNLĐ, cháy nổ.

Ông Thích cho biết, TCty Bưu điện Việt Nam xác định Tháng Công nhân và Tháng hành động vì ATVSLĐ là cơ hội tốt để tất cả CBCNVLĐ của Tổng Công ty vào cuộc; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với CBCNVLĐ về công tác ATVSLĐ, PCCN.

Qua đó, tạo thành hiệu ứng tích cực từ nhận thức đến hành động trong toàn Tổng công ty, thiết thực đi vào thực tế sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc mục tiêu đảm bảo ATVSLĐ, PCCN phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường lao động, chăm sóc tốt sức khoẻ người lao động, trực tiếp góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát

Trong tháng 5 và trong thời gian tới, TCty quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ tiếp tục chăm lo lợi ích cho người lao động, đẩy mạnh tuyên truyền ý nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ, bảo hộ lao động đến toàn thể CBCNVLĐ với các nội dung cụ thể.

Thứ nhất, thực hiện nghiêm chỉnh và có hiệu quả công tác ATVSLĐ, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện, đào tạo, nâng cao nhận thức cho người lao động về ATVSLĐ, PCCN, gắn với việc tuyên truyền chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông.

Thứ hai, rà soát, cập nhật các quy định của pháp luật, các nội quy, quy chế về ATVSLĐ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ, các chế độ chính sách cho người lao động, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm về công tác ATVSLĐ-PCCN và ATGT. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và người lao động khi tổ chức thực hiện từng công việc cụ thể phải tuân thủ các quy trình, quy phạm, thiết kế kỹ thuật để tránh phải làm đi, làm lại, gây tốn kém, lãng phí.

Thứ ba, các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với tổ chức Công đoàn nâng cao việc phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mỗi cá nhân, tập thể người lao động trong TCty, nêu cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của mình gắn chặt với chất lượng sản phẩm do chính mình làm ra, đảm bảo ATVSLĐ, PCCN, an toàn giao thông, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp và cũng chính là điều kiện để tăng thu nhập, cải thiện đời sống người lao động.

Cuối cùng, tại các bộ phận, dây chuyền sản xuất chia chọn, bưu phẩm, bưu kiện, vận hành lưu thông duy trì chế độ tự kiểm tra hàng ngày tại nơi làm việc. Mạng lưới An toàn vệ sinh viên giúp Ban Chấp hành Công đoàn các cấp và lãnh đạo doanh nghiệp kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động tuân thủ các kỹ thuật an toàn đối với người và thiết bị, mang đầy đủ các trang bị phòng hộ cá nhân khi làm việc, duy trì môi trường làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ theo tiêu chuẩn 5S.

Bên cạnh đó, tuân thủ nghiêm túc các quy trình, quy phạm về vận hành các dây chuyền chia chọn, phương tiện vận chuyển; tổ chức sàng lọc loại bỏ các vật tư thừa, sắp xếp vật tư dụng cụ ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khu vực sản xuất và các khu vực khác; thăm hỏi, hỗ trợ gia đình CNVCLĐ bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn.

“Công tác ATVSLĐ, PCCN là việc làm đòi hỏi phải thường xuyên, liên tục, bền bỉ và lâu dài, chúng tôi mong muốn rằng các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và mỗi CBCNVCLĐ hãy coi công tác ATVSLĐ là trách nhiệm của mình đối với bản thân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Mỗi chúng ta hãy là một thành viên gương mẫu trong công tác ATVSLĐ tại cơ quan, doanh nghiệp và gia đình” – ông Thích cho hay.

“Công tác ATVSLĐ, PCCN là việc làm đòi hỏi phải thường xuyên, liên tục, bền bỉ và lâu dài, chúng tôi mong muốn rằng các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và mỗi CBCNVCLĐ hãy coi công tác ATVSLĐ là trách nhiệm của mình đối với bản thân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Mỗi chúng ta hãy là một thành viên gương mẫu trong công tác ATVSLĐ tại cơ quan, doanh nghiệp và gia đình” – ông Thích cho hay.