Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thuê dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên

Ngày 04/05/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Quyết định số 546/QĐ-BĐVN về việc phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thuê dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho Tổng công ty năm 2019.

Chi tiết Quyết định số 546/QĐ-BĐVN tại đây.