Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Ngày 08/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 17/2019/QĐ-TTg về việc Một số gói thầu, nội dung mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu (ngoài các hình thức lựa chọn nhà thầu đã được quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật Đấu thầu).

Theo quy định này thì từ ngày 22/05/2019 trở đi, các trường hợp đặc biệt khi áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định cụ thể gồm 20 trường hợp đặc biệt, trong đó có một số trường hợp liên quan đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Gói thầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành đặc thù cho cán bộ công chức bao gồm biên soạn giáo trình do cần thiết phải mời cơ quan, đơn vị có thẩm quyền hoặc có chức năng, nhiệm vụ đào tạo chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền giao.

2. Trường hợp cần lựa chọn nhà thầu để cung cấp dịch vụ tổ chức các hội nghị, hội thảo, đại hội, tập huấn (phục vụ ăn, nghỉ cho đại biểu; cho thuê hội trường, phòng họp và các dịch vụ liên quan như trang trí, khánh tiết, nước uống, ….) mà do yêu cầu thực tế phải bố trí địa điểm ăn, nghỉ tập trung cho tất cả đại biểu và đáp ứng yêu cầu tiến độ cần thực hiện gấp.

3. Mua, trao đổi bản quyền chương trình truyền hình.

4. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo in, báo điện tử, đài phát thanh truyền hình đối với những nội dung phục vụ nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo trong trường hợp cơ quan, đơn vị được giao kinh phí tuyên truyền trực tiếp ký hợp đồng với các cơ quan báo chí để thực hiện.

5. Mua vé máy bay cho các đoàn đi công tác trong nước và quốc tế.

6. Gói thầu hợp tác, sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao.

7. Mua sắm các chủng loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ chỉ do một cơ sở sản xuất; có giá bán thống nhất do Nhà nước quy định (như điện, nước, xăng, dầu, phí vệ sinh môi trường và các dịch vụ tương tự khác), cước điện thoại cố định, bảo trì hệ thống tổng đài điện thoại cố định.

8. Gói thầu có giá gói thầu không quá 50.000.000 đồng.

9. Lựa chọn nhà thầu để cung cấp một số dịch vụ cần cam kết lâu dài với nhà cung cấp (nhiều hơn 1 năm) như: dịch vụ thuê đường truyền, nhà trạm; thuê hạ tầng kỹ thuật; thuê phần mềm; thuê tên miền, máy chủ và dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ hỗ trợ bảo hành, vận hành hệ thống phần cứng, phần mềm, dịch vụ hỗ trợ người dùng (call center)....

Chi tiết quy trình lựa chọn nhà thầu trong các trường hợp đặc biệt nêu trên được nêu cụ thể tại Điều 4 của Quyết định 17/2019/QĐ-TTg

Như vậy, Quyết định 17/2019/QĐ-TTg đã cụ thể hóa các trường hợp đặc biệt mà các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức khác… thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu có thể áp dụng để đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu.