Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Tổng công ty


Quy định Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số  72/BĐVN-HĐTV ngày 04/5/2019 tại đây

Mẫu Giấy khen tại đây

Các tin khác