Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa phòng truyền thống của Tổng công ty

Ngày 04/05/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Quyết định số 545/QĐ-BĐVN về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa phòng truyền thống của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Chi tiết Quyết định số 545/QĐ-BĐVN tại đây.