Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Ra mắt Ban Tuyên giáo - Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Sáng 14/6, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt Ban Tuyên giáo - Truyền thông. Tại buổi Lễ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Chu Quang Hào trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng Phó Tổng giám đốc Đinh Như Hạnh, kiêm trưởng Ban Tuyên giáo – Truyền thông, Bí thư Đoàn Thanh niên Nghiêm Tuấn Anh giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Truyền thông.


Lãnh đạo Tổng công ty chúc mừng Lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Truyền thông mới ra mắt

Ban Tuyên giáo - Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Tổng công ty trong việc lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, người lao động; thông tin tuyên truyền, nghiên cứu khoa học và một số lĩnh vực hoạt động xã hội trong Đảng bộ Tổng công ty; thực hiện công tác tuyên giáo, công tác dân vận của Đảng ủy Tổng công ty. Đồng thời triển khai các hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, Đoàn Thanh niên của Tổng công ty.

Ban Tuyên giáo - Truyền thông có Phòng Tuyên giáo, Phòng Truyền thông, Phòng công tác Đoàn Thanh niên.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Anh Tuấn, công tác tuyên giáo, dân vận, truyền thông và đoàn thanh niên đóng vai trò rất quan trọng, đòi hỏi bộ máy tổ chức phải sớm kiện toàn để hoạt động hiệu quả. Mỗi Ban của Tổng công ty là một mắt xích lớn, mỗi chuyên viên là một mắt xích nhỏ. Mắt xích nào cũng quan trọng. Do đó để cả guồng máy, cả tập thể hoạt động hiệu quả, các mắt xích phải phối hợp và thống nhất với nhau. Ngay sau khi thành lập, Ban Tuyên giáo - Truyền thông cần sớm ổn định để tập trung thực hiện tốt nhất các chức năng, nhiệm vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Anh Tuấn lưu ý các Ban, đơn vị trong Tổng công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo - Truyền thông để lĩnh vực Tuyên giáo, dân vận, truyền thông, đoàn thanh niên luôn đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo - Truyền thông Đinh Như Hạnh khẳng định trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các hoạt động của Ban sẽ phải thay đổi từ cách nghĩ, cách làm. Tuy nhiên điều quan trọng là các thành viên trong Ban cần kết nối chặt chẽ, sẵn sàng hỗ trợ nhau để phát huy sức mạnh tập thể, góp phần tạo nên những thành công cho Bưu điện Việt Nam trong giai đoạn mới.