Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định số 997/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2019 về việc phát hành bộ tem bưu chính “Cầu dây văng Việt Nam”

Ngày 3/7/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2792/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 997/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2019 về việc phát hành bộ tem bưu chính “Cầu dây văng Việt Nam”

- Văn bản số 2792/BĐVN-TBC tại đây.

- Quyết định số 997/QĐ-BTTTT tại đây.