Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ngày 5/7/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7/2019 bằng hình thức trực tuyến tại 695 điểm cầu trên toàn quốc.


Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham dự Hội nghị qua 3 điểm cầu trực tuyến và kết nối tới 15 điểm cầu của 12 đảng ủy trực thuộc với 2.002 đại biểu. Tham dự tại điểm cầu Hội trường Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Báo cáo viên Trung ương, Báo cáo viên Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư và cán bộ làm công tác tuyên giáo tại các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ khu vực phía Nam của các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Làm rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng của việc phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời nêu ra phương thức thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động, thù địch, những kết quả, thành tựu và một số giải pháp, nhiệm vụ trong công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề mang tính quy luật. Tất cả các đảng cầm quyền và các chính đảng ở các nước đều đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Qua các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến vấn đề quan trọng này. Hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng truyền thông xã hội hòng tập trung phủ định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó đòi xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; ngoài ra các thế lực thù địch còn tập trung bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, thâm độc. 

Từ những hiện trạng này, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị cấp ủy các cấp cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp: Một là, tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị; Hai là, hệ thống hoá, phổ biến các thành tựu lý luận trong thời gian qua; Ba là, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết với phương châm không chỉ để biết mà còn học để làm, để vận dụng vào thực tiễn; Bốn là, phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; Năm là, xử lý nghiêm khắc, đúng luật đối với những trường hợp đảng viên, cán bộ vi phạm các quy định, điều lệ Đảng trong công tác và sinh hoạt....

Bên cạnh công tác "chống", Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng còn đề nghị tăng cường biện pháp "xây", đó là thực hiện thật tốt công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, tăng cường giải quyết khiếu nại, bức xúc của người dân; quán triệt cũng như tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết của Đảng. Các địa phương sớm kiện toàn tổ chức Tuyên giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận luôn sẵn sàng "phản ứng nhanh" với những thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tích cực, chủ động cung cấp những thông tin chính thống để định hướng dư luận về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những sự kiện, hiện tượng phát sinh từ thực tiễn xã hội để toàn Đảng, toàn dân hiểu đúng và làm đúng.


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Cũng tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2019, đồng chí Nguyễn Thanh Long – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu về Hệ thống Thông tin điện tử Tuyên giáo (VCNET). Theo đó, VCNET trước hết là hệ thống thông tin điện tử Tuyên giáo, giúp quản lý điều hành tác nghiệp toàn bộ công tác của ngành Tuyên giáo toàn quốc, chuyển từ giấy sang điện tử, cụ thể là số hóa toàn bộ tài liệu, tin học hóa hầu hết công việc hằng ngày giúp tiết kiệm thời gian, kinh phí, tăng hiệu quả điều hành. 

Hội nghị cũng nghe đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thông tin: “Ngành Dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23/7/1959 - 23/7/2019): Thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”.

Quán triệt trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền trong tháng 7/2019, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên bài viết quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Tuyên truyền và thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tuyên truyền về Kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, chú trọng tuyên truyền sâu rộng một số nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua. Về tình hình kinh tế - xã hội, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Chính phủ ban hành để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; sự nỗ lực của các ngành, các địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2019.

Ngày 30/6/2019, tại Hà Nội, Chính phủ Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức lễ ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền sự kiện quan trọng này; khẳng định, việc ký hai Hiệp định quan trọng là EVFTA và EVIPA mở ra tương lai hợp tác rộng lớn, toàn diện và phát triển mạnh mẽ hơn giữa Việt Nam và EU, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp hai bên. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tham mưu cho Thường trực cấp ủy tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề, mời báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia kinh tế thông tin sâu về những nội dung cốt lõi, thời cơ và thách thức đối với địa phương nói riêng, cả nước nói chung, khi Việt Nam ký kết hai Hiệp định.