Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Lào Cai sửa chữa, nâng cấp 17 bưu cục

Việc sửa chữa, nâng cấp các bưu cục sẽ ngày càng đáp ứng yêu cầu kinh doanh của đơn vị và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.


Bưu điện huyện Bắc Hà vừa hoàn thành nâng cấp để chuyển bộ phận một cửa của UBND huyện sang hoạt động đầu tháng 5/2019

Trong số 17 bưu cục được sửa chữa và nâng cấp có Trung tâm Khai thác chia chọn của Bưu điện tỉnh, 8 bưu cục cấp 2 và 8 bưu cục cấp 3.

Dự kiến đến cuối năm 2019, Bưu điện tỉnh sẽ hoàn thành sửa chữa, nâng cấp 3 bưu cục gồm Bưu cục Cốc Lếu, Bưu cục Cam Đường (thành phố Lào Cai), Bưu cục Võ Lao (huyện Văn Bàn), 8 bưu cục còn lại sẽ tiếp tục đầu tư sửa chữa, nâng cấp trong năm 2020.