Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hậu Giang: Chi trả trợ cấp người có công qua hệ thống bưu điện tại từ quý III/2019

Xét tờ trình về việc xin chủ trương triển khai chi trả trợ cấp cho người có công qua hệ thống bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương triển khai chi trả trợ cấp cho người có công qua hệ thống bưu điện. Thời gian thực hiện từ quý III/2019.

Trước đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với bưu điện, thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp người có công qua hệ thống bưu điện ở thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ. Kết quả, tỷ lệ chi trả cho người có công hàng tháng từ 98% đến 99%, số còn lại chưa chi trả do người có công không còn ở địa phương, hoặc đi vắng trong thời gian dài không liên lạc được.

Toàn tỉnh hiện có gần 8.000 người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng.