Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tuyên Quang: Đánh giá công tác tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia BHXH 6 tháng đầu năm

Sáng 10/6/2019, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và chi trả các chế độ BHXH, BHTN 6 tháng đầu năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Duy Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh.


Giám đốc BHXH tỉnh Đào Duy Hiện và Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Xuân Hùng chủ trì hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết công tác tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và chi trả các chế độ BHXH, BHTN; tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu điện 6 tháng đầu năm 2019; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.  Trong quá trình thực hiện phối hợp, lãnh đạo hai đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất quan điểm trong chỉ đạo. BHXH các huyện, thành phố thường xuyên phối hợp với Bưu điện huyện, thành phố thực hiện hợp đồng, cung cấp thông tin kịp thời các thay đổi về chế độ, chính sách, các quy định sửa đổi, bổ sung về thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục kịp thời những tồn tại, giải quyết có lợi cho đối tượng thụ hưởng. Về phía cơ quan BHXH đã giảm thời gian phục vụ công tác chi trả, cán bộ BHXH có thời gian tập trung cho công tác chuyên môn nghiệp vụ. Về phía ngành Bưu điện cũng từng bước thể hiện vai trò của Bưu chính quốc gia trong việc tiếp cận và cung cấp các dịch vụ công của Nhà nước đến cộng đồng, góp phần nâng cao công tác an sinh xã hội.

6 tháng đầu năm 2019,  BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thành phố đã phối hợp với Bưu điện tỉnh, Bưu điện các huyện tổ chức 122 hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, thu trực tiếp tại hội nghị được 1.970/6.151 người tham gia; đại lý Bưu điện đã phát triển được 2.355 người tăng mới; 66.546 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, BHXH tỉnh và Bưu điện đã thực hiện nghiêm túc các quy định của BHXH Việt nam về quy trình quản lý đối tượng theo phân cấp quản lý người hưởng, quy trình quản lý người hưởng, trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bưu điện và của người hưởng. Tính đến thời điểm tháng 6/2019, toàn tỉnh có 34.302 đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng với tổng số tiền chi trả từ đầu năm đến nay là hơn 758,35 tỷ đồng; quản lý và chi trả 1.859 người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tổng số tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính 6 tháng đầu năm 2019 là 7.208 hồ sơ; trả kết quả  35.969 hồ sơ.

Công tác phối hợp giữa BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã phát huy được nhiều ưu điểm đáng kể qua việc xây dựng những giải pháp nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính,.... Sử dụng dịch vụ công với mục tiêu cao nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp và người dân, đảm bảo quyền lợi cho tất cả các đối tượng khi tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, góp phần nâng cao chất lượng, minh bạch hóa các dịch vụ hành chính công. Đặc biệt là việc đổi mới phương pháp tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp đến người dân đã giúp cho việc khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tang mạnh trong 6 tháng đầu năm.

Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận và đưa ra những giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và chi trả các chế độ BHXH, BHTN 6 tháng cuối năm 2019. Đó là:

1. Triển khai thực hiện các nội dung tại Văn bản số 2431/BHXH-BT ngày 07/5/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

2. Tiếp tục duy trì và giữ vững đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến bộ khai thác và phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình.

3. BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh thường xuyên tổ chức Hội thảo tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại địa bàn các xã, phường, thị trấn. Tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng khu vực, từng nhóm đối tượng, thu hút được nhóm đối tượng lao động phi chính thức tham gia BHXH, BHYT.

4. Tiến hành rà soát và củng cố kiện toàn đội ngũ nhân viên đại lý nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả. Thường xuyên tổ chức tập huấn, kỹ năng tuyên truyền cho nhân viên đại lý thu thuộc hệ thống Bưu điện hoạt động hiệu quả hơn.

5. Hàng tháng, cơ quan BHXH tiếp tục chuyển Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT đến Bưu điện nhằm kịp thời rà soát, đôn đốc người tham gia đóng tiền BHXH, BHYT đúng thời điểm, tránh tình trang gián đoạn thời gian tham gia BHXH, BHYT, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

6. Thực hiện nghiêm túc quy trình về quản lý đối tượng, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH theo hợp đồng đã được ký kết.

7. Triển khai, phát động Cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” đến toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Bưu điện và hệ thống nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

8. Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình hoạt động đại lý; kịp thời khen thưởng biểu dương các đại lý, nhân viên đại lý có thành tích trong công tác thu, hoạt động có hiệu quả.