Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác 6 tháng cuối năm

6 tháng đầu năm, doanh thu toàn Bưu điện tỉnh đạt 49% kế hoạch, tăng trưởng 17%; Doanh thu tính lương đạt 43,3% kế hoạch, tăng trưởng 20%.


Quang cảnh hội nghị

Kết quả trên vừa được lãnh đạo Bưu điện tỉnh thông báo tại Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 được tổ chức ngày 13/7/2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cán bộ CNV-LĐ đã tập trung triển khai kế hoạch SXKD năm 2019; tiếp tục hoàn thiện hệ thống Nội quy quy chế, các cơ chế kinh doanh, chăm sóc khách hàng để phục vụ hiệu quả cho thực hiện mục tiêu Bưu điện tỉnh trong năm 2019 và các chế độ, chính sách đối với người lao động.  

Hội nghị cũng thảo luận và đưa ra một số giải pháp thúc đẩy SXKD trong các tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch Tổng công ty giao và kế hoạch mục tiêu năm 2019; tạo tiền đề xây dựng, phát triển kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo.