Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam chung tay chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần

Rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối mang tính toàn cầu, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Rác thải nhựa được coi là thách thức thứ hai của toàn cầu, sau biến đổi khí hậu.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ ra quân quốc gia chống rác thải nhựa, Nghị quyết số 230/NQ-ĐU ngày 12/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, ngày 12/7/2019, Bưu điện Việt Nam cũng đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BĐVN-VP về chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần trong toàn Tổng công ty.

Theo đó, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng công ty, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động của Tổng công ty tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần trong toàn mạng lưới

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động. Quán triệt sâu rộng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần: “Phấn đấu đến năm 2025 cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần”.

-  Tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để kiểm soát, chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần tại đơn vị. Từ 01/8/2019, toàn mạng lưới từ Tổng công ty đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tuyệt đối không sử dụng đồ nhựa dùng một lần, túi nilon trong mọi hoạt động của đơn vị. Không sử dụng chai nước vỏ nhựa sử dụng một lần tại các hội nghị, hội thảo; không sử dụng đồ nhựa, văn phòng phẩm, vật tư, ấn phẩm nhựa dùng một lần, không sử dụng túi nilông tại đơn vị.

- Phát động và duy trì thường xuyên các phong trào thi đua, khuyến khích các ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo sản phẩm thay thế đồ dùng bằng nhựa trong sản xuất, đời sống hàng ngày. Tổ chức, nhân rộng các hoạt động mang tính truyền thông, tạo hiệu ứng lan tỏa cao, các hoạt động bảo vệ mội trường như ngày chủ nhật xanh, công sở xanh, sạch, đẹp, các hoạt động thu gom, phân loại rác thải…

2. Tích cực thực hiện các hoạt động chống rác thải nhựa tại địa phương, gia đình và xã hội

- Phát huy hiệu quả hệ thống trên 13.000 điểm phục vụ, triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, góp phần cùng chính quyền địa phương nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện thông điệp của Thủ tướng Chính phủ; Khuyến khích, vận động khách hàng thay đổi thói quen gói bọc hàng hóa bằng túi nilong sang sử dụng hộp bìa các tông tiêu chuẩn của Tổng công ty.

- Nâng cao trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các chương trình, phong trào chống rác thải nhựa tại địa phương nơi đơn vị trú đóng.

- Tuyên truyền, vận động CBCNV, người lao động tích cực thay đổi hành vi, tích cực sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, thực hiện khẩu hiệu “nói không với rác thải nhựa” ngay từ những hành động, việc làm nhỏ nhất, từ bỏ thói quen dùng đồ nhựa dùng một lần, đặc biệt là túi nilông trong mua sắm, sinh hoạt hàng ngày.

- Vận động, khuyến khích CBCNV, người lao động tích cực tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân trong gia đình nâng cao ý thức, trách nhiệm, cùng cộng đồng và toàn xã hội thực hiện hiệu quả các chủ trương, định hướng của Chính phủ, của địa phương về chống rác thải nhựa.

3. Tổ chức thực hiện

- Trưởng các Ban, Giám đốc các đơn vị trong toàn Tổng công ty, phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện và vận động thực hiện chống rác thải nhựa. Xác định việc chống rác thải nhựa là vấn đề “nóng” của toàn xã hội, là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, tập trung triển khai theo đúng chỉ đạo của Tổng công ty nhằm góp phần cùng toàn xã hội kiểm soát, ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

- Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty chủ động đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện; tổ chức các phong trào thi đua chống rác thải nhựa linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực, đi đầu.

- Đoàn thanh niên Tổng công ty phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong tổ chức các buổi làm việc, ngày chủ nhật “Xanh”, các hoạt động dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc, sản xuất. Chú trọng vận động lực lượng lao động trẻ tại các tỉnh có ngành kinh tế du lịch biển tích cực tham gia hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa đại dương tại địa phương.