Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, ngày 16/7/2019, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành kế hoạch số 686-KH/ĐU về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãnh phí.

Xem kế hoạch 686 - KH/ĐU tại đây.