Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Miễn hoàn toàn cước phí chuyển phát nội tỉnh hồ sơ người có công trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bưu điện tỉnh diễn ra sáng 17/7.


Đại diện 2 đơn vị ký kết quy chế phối hợp

Trong Quy chế ký kết, nội dung phối hợp giữa 2 cơ quan gồm: Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và miễn cước chuyển phát hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực người có công.

Bưu điện tỉnh miễn hoàn toàn cước phí chuyển phát nội tỉnh hồ sơ thủ tục hành chính cho tất cả đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh. Các thủ tục được miễn phí gồm: Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng; hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sỹ; đính chính thông tin trên bia mộ liệt sỹ; thủ tục, sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công.

Đây là hoạt động ý nghĩa, nhằm tri ân những anh hùng, liệt sỹ, người có công với cách mạng; đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ trong việc chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo lợi ích của các tổ chức, cá nhân khi được hưởng các chế độ ưu tiên theo quy định đối với loại hình dịch vụ bưu chính công ích.