Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Khai trương Thùng quỹ Nhân đạo tại Bưu điện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Với mục tiêu hướng đến các vấn đề an sinh xã hội, vì cộng đồng và hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2019, sáng ngày 19/7, Hội Chữ thập đỏ huyện cùng Bưu điện Đức Thọ đã tổ chức “Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động và Khai trương Thùng quỹ Nhân đạo trên hệ thống Bưu điện ”


Theo đó, nội dung phối hợp gồm: Tuyên truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu; tổ chức triển khai các hoạt động xã hội nhân đạo; Hỗ trợ chuyển tiền, hàng nhân đạo và các hợp tác khác… Qua đó, khai thác thế mạnh của hai cơ quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần mang lại giá trị lợi ích chung cho xã hội.

Sau lễ ký kết chương trình phối hợp hành động, được nhất trí của lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bưu điện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện và Bưu điện huyện Đức Thọ tổ chức lễ khai trương đặt thùng Quỹ nhân đạo và tham gia đóng góp bằng tiền mặt để gây quỹ. Từ nguồn kinh phí thu được, định kỳ hằng năm hai đơn vị sẽ tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ theo hình thức cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.