Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Phú Hòa: Ủy nhiệm thu thuế 6 tháng đầu năm đạt 52% dự toán

Chi cục Thuế huyện Phú Hòa vừa phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác ủy nhiệm thu thuế quý II và 6 tháng đầu năm 2019.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý II/2019, tổng số tiền thuế cán bộ ủy nhiệm thu của Bưu điện thu được là 1,2 tỉ đồng, đạt 109% kế hoạch giao. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả ủy nhiệm thu thuế là tổng số tiền thuế thu được trên số giao thu và tỉ lệ thu lập bộ quý II đều tăng so với quý I/2019.

Riêng chỉ tiêu nợ có khả năng thu chuyển sang quý III/2019 giảm 28,6 triệu đồng so với thời điểm 31/3/2019. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, cán bộ ủy nhiệm thu thuế thu được 2,6 tỉ đồng, đạt 52% dự toán năm; 8/9 xã có kết quả thu đạt tiến độ thu trên 50%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá, nêu ra những địa bàn thu còn yếu, chưa đạt dự toán, chưa đạt tiến độ thu từ tổng thể đến chi tiết từng nguồn thu. Đồng thời lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của nhân viên ủy nhiệm thu thuế cũng như công chức thuế quản lý địa bàn, qua đó bàn các giải pháp xử lý.

Hội nghị đúc kết 12 nhiệm vụ - giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới nhằm chung tay hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 đối với khối hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Phú Hòa.