Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đồng Tháp đổi mới quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Để tiếp tục cải thiện chỉ số cải cách hành chính, năm 2019, tỉnh Đồng Tháp tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; quyết liệt trong khâu điều hành, chấn chỉnh hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải thiện tinh thần, thái độ phục vụ, kỷ cương công vụ trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Tỉnh đang chỉ đạo triển khai Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Đề án).


Cán bộ Bộ phận một cửa thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: PHÚ THUẬN

Giai đoạn 1 và 2 của Đề án được thực hiện tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công của tỉnh, sáu huyện, thị xã và 27 xã, phường. Giai đoạn 3 bắt đầu từ ngày 1-8, thực hiện tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công của tỉnh; bộ phận “một cửa” các huyện Tháp Mười, Cao Lãnh, Châu Thành, Lai Vung, Thanh Bình và TP Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự, xã Bình Hàng Trung (huyện Cao Lãnh), xã Thường Thới Hậu B (huyện Hồng Ngự). Ngoài ra, bộ phận “một cửa” của xã Bình Hàng Trung (huyện Cao Lãnh) và Thường Thới Hậu B (huyện Hồng Ngự) tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận và trả kết quả thực hiện các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, các TTHC theo mô hình hẹn giờ và thực hiện các TTHC tại nhà người dân.