Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Báo Cao Bằng - Bưu điện tỉnh phối hợp nâng cao chất lượng phát hành báo

Ngày 8/8, Báo Cao Bằng và Bưu điện tỉnh đã làm việc về công tác phối hợp phát hành Báo Cao Bằng trong thời gian qua.


Tổng Biên tập Báo Cao Bằng phát biểu tại buổi làm việc

Thời gian qua, Báo Cao Bằng và Bưu điện tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác phát hành báo. Đội ngũ nhân viên khá chuyên nghiệp, nhiệt tình, bám sát địa bàn, chủ động thời gian giao nhận đến các tuyến huyện, xóm, xã kịp thời.

Tại buổi làm việc, hai bên đã chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong công tác phát hành báo để tháo gỡ. Theo đó, mặc dù Bưu điện tỉnh đã hướng tới hoạt động chuyên nghiệp nhưng còn một số tồn tại cần tiếp tục khắc phục, như: Công tác chuyển phát báo có lúc chưa đạt yêu cầu. Một số địa bàn huyện, Thành phố chưa thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng...

Hiện nay, Báo Cao Bằng có các ấn phẩm: Báo thường kỳ, Báo Cao Bằng Cuối tuần (mỗi kỳ phát hành hơn 9.300 tờ); tờ Tin ảnh vùng cao (mỗi tháng 1 kỳ, mỗi kỳ phát hành 5.000 cuốn) và Báo điện tử.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bàn Thanh Hiền, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Cao Bằng đánh giá cao việc phát hành, đưa các ấn phẩm của báo kịp thời đến độc giả. Đề nghị Bưu điện tỉnh làm tốt công tác phát hành báo; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ trong công tác phát hành báo chí để ngày càng phục vụ khách hàng tốt hơn.