Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Châu Đốc đẩy mạnh cải cách hành chính

Những năm qua, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính (CCHC) ở TP. Châu Đốc tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả. Theo đó, bằng nhiều giải pháp, việc làm cụ thể đã tác động tích cực, tạo môi trường sản xuất - kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính cấp huyện

Thời gian qua, UBND TP. Châu Đốc đã tập trung nâng cao chỉ số CCHC cấp huyện. Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính. Rà soát và hệ thống hóa các văn bản không còn phù hợp, hết hiệu lực và kịp thời kiến nghị cấp thẩm quyền bãi bỏ. Thường xuyên tăng cường kiểm tra công tác CCHC và kiểm tra công vụ, không để xảy ra trường hợp vi phạm chuyên môn và đạo đức công vụ. Đặc biệt, địa phương tập trung nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời hỗ trợ, tư vấn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đến nay, có 13/27 dự án đăng ký đầu tư đã triển khai thực hiện, với tổng vốn trên 1.053 tỷ đồng. Thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, 6 tháng đầu năm 2019, thành phố đã tiếp nhận gần 6.700 hồ sơ; trả kết quả đúng hạn gần 5.900 hồ sơ, trên 800 hồ sơ đang thực hiện, không có hồ sơ trễ hẹn. Tổng số hồ sơ nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính trên 500 hồ sơ. Với những giải pháp thiết thực trong CCHC, 3 năm liền (2015 đến 2017), TP. Châu Đốc được UBND tỉnh xếp hạng nhất về chỉ số CCHC.


Châu Đốc đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư

“Để hiện đại hóa nền hành chính, TP. Châu Đốc đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đạt được một số kết quả nhất định, như: phần mềm “một cửa” điện tử, họp trực tuyến, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành… Đây là tiền đề để xây dựng Châu Đốc thành đô thị thông minh, chính quyền điện tử”- Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chia sẻ. Bên cạnh đó, UBND thành phố còn duy trì và vận hành tốt Cổng Thông tin điện tử thành phố, cung cấp kịp thời ý kiến chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến người dân, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và quy hoạch trên địa bàn, đáp ứng tốt yêu cầu an toàn, bảo mật, trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phục vụ tốt công tác CCHC, quảng bá hình ảnh thành phố sâu rộng trong nhân dân.

Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Hiện nay, UBND thành phố có 13 phòng chuyên môn và 3 phường (Châu Phú A, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Nguơn) đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, góp phần thực hiện tốt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. Nhờ đó, các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thường xuyên được rà soát, cắt giảm thời gian, góp phần giải quyết nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng. Mặt khác, tinh thần, thái độ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp xúc, giải quyết các yêu cầu của tổ chức và công dân được nâng lên. Anh Nguyễn Hồng Hải (ngụ phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc) cho biết: “Tôi làm thủ tục vay thế chấp. Trong quá trình thực hiện các thủ tục theo yêu cầu, tôi nhận thấy khá thuận lợi. Thái độ của cán bộ ở bộ phận “một cửa” thành phố khá lịch sự, hòa nhã, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng”.

Bên cạnh những kết quả tích cực, địa phương cũng nhìn nhận những hạn chế cần sớm khắc phục như: năng lực, trình độ đội ngũ công chức cấp xã tuy được nâng lên nhưng chưa đồng đều. Việc bố trí cán bộ, công chức kiêm nhiệm (vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) nên việc thực hiện công tác CCHC đạt hiệu quả chưa cao. Đôi khi các phần mềm ở địa phương đang sử dụng bị lỗi, nhất là lĩnh vực đất đai, nhưng lại không được khắc phục kịp thời dẫn đến khó khăn trong khâu tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Để công tác CCHC trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả, UBND và Ban Điều hành chương trình cải CCHC TP. Châu Đốc tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác CCHC và kiểm tra công vụ nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đạo đức công vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Rà soát, đơn giản thủ tục hành chính trên các lĩnh vực; đẩy mạnh thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ quan, đơn vị, nhất là UBND các xã, phường và dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan hành chính thông qua việc sử dụng hiệu quả mạng thông tin điện tử hành chính. Qua đó, nhằm mang lại hiệu quả trong giải quyết công việc; tăng cường tính công khai, minh bạch khi thụ lý và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.