Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sơn La: Trên 22.800 lượt thủ tục hành chính được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, 7 tháng qua, Bưu điện tỉnh Sơn La đã phối hợp với 27 sở, ban, ngành và Trung tâm hành chính công các huyện thực hiện dịch vụ bưu chính công ích.


Bưu cục Trung tâm Thành phố tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đến nay, Bưu điện tỉnh Sơn La đã tiếp nhận trên 1.408 bộ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên 22.800 lượt hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đến người dân và doanh nghiệp đảm bảo chính xác, an toàn. Các đơn vị có số lượng chuyển phát hồ sơ theo bưu chính công ích lớn gồm: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Trung tâm Hành chính công huyện Yên Châu.