Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi các Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Trang phục dân tộc” và “Cá sông Mê Kông”

Ngày 31/7/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3270/BĐVN-TBC về việc sao gửi các Quyết định số 1054 /QĐ-BTTTT ngày 09/7/2019 về việc phát hành bộ tem bưu chính “Trang phục dân tộc” và Quyết định số 1158/QĐ-BTTTT ngày 30/7/2019 về việc phát hành bộ tem bưu chính “Cá sông Mê Kông” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Văn bản số 3063/BĐVN-TBC tại đây.

- Quyết định số 1054/QĐ-BTTTT tại đây.

- Quyết định số 1158/QĐ-BTTTT tại đây.