Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Phối hợp thu thuế khoán qua Bưu điện Bình Định: Cần đồng bộ, chặt chẽ hơn

Cục Thuế tỉnh Bình Định vừa tổ chức sơ kết công tác ủy nhiệm thu thuế khoán qua bưu điện. Kết quả qua 2 năm triển khai, số thu ngân sách từ lĩnh vực hộ khoán qua kênh bưu điện có tăng, song vẫn chưa đạt kỳ vọng do còn những hạn chế, vướng mắc.


Nhân viên Bưu cục Quy Nhơn thực hiện thu thuế khoán theo hình thức ủy nhiệm thu

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), từ cuối năm 2016, Cục Thuế tỉnh ký kết phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện ủy nhiệm thu thuế (UNTT) khoán với hộ kinh doanh cá thể trong toàn tỉnh. Theo thống kê từ Phòng Quản lý kinh doanh hộ cá thể (Cục Thuế tỉnh) về số thu ngân sách từ lĩnh vực hộ khoán, kết quả cụ thể: Năm 2017 tổng thu nộp ngân sách nhà nước 102,4 tỷ đồng, trong đó số thu qua UNTT là 65,2 tỷ đồng (chiếm 63,69%); năm 2018 tổng thu nộp ngân sách nhà nước 195,4 tỷ đồng, số thu qua UNTT là 141,4 tỷ đồng (72%); 6 tháng đầu năm 2019, tổng thu nộp ngân sách nhà nước là 100,9 tỷ đồng, số thu qua UNTT là 75,1 tỷ đồng (74,39%).

Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, số thu này có tăng, nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng. Nguyên nhân được chỉ ra là từ sự thiếu hụt trong lực lượng kiêm nhiệm thu của đơn vị UNTT; công tác phối hợp giữa các bên chưa đồng bộ. Cần tháo gỡ những vướng mắc trên để việc UNTT đạt được mục đích tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Chi cục Thuế An Nhơn là một trong ba đơn vị đầu tiên triển khai thí điểm phương pháp UNTT khoán. Ông Lê Văn Ngọc, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thuế An Nhơn, cho biết: Vướng mắc trong công tác UNTT là nhân lực chuyên trách để thực hiện chưa có, chủ yếu là cán bộ bưu cục kiêm nhiệm, dẫn đến việc quản lý, kiểm soát địa bàn chưa chặt chẽ. Sự thiếu đồng bộ giữa việc trích xuất cơ sở dữ liệu giữa ngành Thuế với đơn vị UNTT cũng khiến công tác quản lý gặp khó khăn. Để gỡ vướng, giữa ngành Thuế và bưu điện cần có sự thống nhất trong việc trích xuất dữ liệu đồng bộ và tăng cường nhân lực cho công tác UNTT.

Cùng quan điểm trên, ông Trần Hữu Danh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Quy Nhơn, cho rằng phải tăng cường kết nối dữ liệu giữa ngành Thuế và bưu điện; đa dạng hóa hình thức thu thay vì thu bằng tiền mặt như hiện nay để tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Từ việc tìm nguyên nhân và đề ra giải pháp, các đơn vị liên quan đã xác định rõ nhiệm vụ của mình, nhằm nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực thu thuế khoán. Ông Đào Hữu Phúc, Phó Chi cục trưởng phụ trách Cục Thuế tỉnh, nhấn mạnh: “Thời gian tới, ngành Thuế sẽ tăng cường các giải pháp cụ thể: Cử cán bộ thuế địa bàn cùng phối hợp với nhân viên Bưu điện để giám sát, quản lý và đôn đốc người nộp thuế; tăng cường trao đổi thông tin giữa hai bên theo định kỳ hàng tháng; nâng cấp phần mềm quản lý thuế… Phải xác định rằng nhiệm vụ thu thuế làtrách nhiệm của ngành Thuế, không khoán trắng cho đơn vị UNTT” .

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh, nhìn nhận việc triển khai phương pháp UNTT giữa hai bên còn nhiều vướng mắc. Bưu điện tiếp nhận những đề xuất, giải pháp từ ngành Thuế, sẽ tăng cường nhân sự, điều chỉnh định mức thù lao phù hợp cho nhân viên, đa dạng hóa hình thức thu thuế…