Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quyết định tặng Giấy khen cho cán bộ công nhân viên nghỉ hưu


Quyết định số 141/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 20/8/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về tặng Giấy khen cho CBCBV nghỉ hưu tại đây

Các tin khác