Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Phú Yên: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ bưu điện

Bưu điện tỉnh Phú Yên vừa triển khai thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ chi trả của bưu điện.


Bưu điện Việt Nam phát hành, cấp miễn phí thẻ chi trả cho khách hàng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 

Theo đó, thẻ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành, cấp miễn phí cho mỗi khách hàng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 1 thẻ. Trước mắt, thẻ thay thế Phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH như lâu nay (các giai đoạn sau, thẻ sẽ tích hợp các chế độ chi trả khác của khách hàng qua bưu điện).

Sử dụng thẻ này, toàn bộ thông tin, hình ảnh khách hàng sẽ được lưu giữ trên thẻ và quản lý trên hệ thống công nghệ thông tin, dữ liệu tập trung toàn quốc của ngành Bưu điện. Do đó, thẻ được dùng để định danh người hưởng khi người hưởng (hoặc người được ủy quyền) nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại các điểm giao dịch của bưu điện.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể sử dụng thẻ để tra cứu thông tin, dữ liệu giao dịch cá nhân, tìm hiểu các chính sách, chế độ chi trả... trên website/App Mobile của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ chi trả của bưu điện sẽ giúp ngành Bưu điện và BHXH đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng; giúp công tác chi trả được kịp thời, chính xác theo từng đối tượng hưởng thụ.