Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Lâm Đồng: Tập huấn dịch vụ mới cho CBCNV

Ngày 20-21/9/2019, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng phối hợp Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Công ty tài chính Home Credit, Công ty tài chính SmartNet tổ chức tập huấn cho đội ngũ Giao dịch viên, Kiểm soát viên, chuyên quản dịch vụ, nhân viên kinh doanh 12 Bưu điện huyện, thành phố. Tham dự lớp tập huấn còn có Lãnh đạo và các cán bộ chuyên quản Bưu điện tỉnh.


Quang cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng bán hàng cho đội ngũ nhân viên tại các đơn vị về dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện; Kỹ năng thu thập hồ sơ tài chính SmartNet và hướng dẫn triển khai sản phẩm hệ thống hỗ trợ bán hàng Vymo; đồng thời triển khai hướng dẫn giới thiệu dịch vụ mới “Thu thập hồ sơ tài chính cho Công ty Home Credit”;

Theo đó, học viên trực tiếp được trang bị những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ khai thác dịch vụ tài chính mới; trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cung cấp dịch vụ tại từng địa bàn; đề xuất và kiến nghị các nội dung liên quan cần hỗ trợ để dịch vụ tài chính ngày càng phát triển trong thời gian tới.