Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hải Dương: Tập huấn khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Vừa qua, BHXH tỉnh Hải Dương phối hợp với Bưu điện tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tập huấn Quy trình khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và chuyển tiền, hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng của các Đại lý thu khác qua hệ thống Bưu điện.


Toàn cảnh Hội nghị tập huấn. Ảnh Hồng Nhung.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe toàn bộ những nội dung của Công văn 3045/BHXH-BT và Công văn 3046/BHXH-BT.

Với mục đích nhằm công khai, minh bạch quá trình tổ chức, thực hiện và giảm bớt công việc ở một số vị trí của ngành như việc lập danh sách, cấp mã số, tiếp xúc với doanh nghiệp… hai Công văn trên được xem là bước đổi mới của ngành BHXH trong thời gian tới.

Về Quy trình khai thác phát triển đối tượng, tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN, cơ quan BHXH tỉnh đã trình bày rõ nhiệm vụ của hai bên.

Cụ thể, BHXH tỉnh sẽ căn cứ vào dữ liệu của Tổng cục Thuế hàng năm trên phần mềm TST; rà soát với dữ liệu đang quản lý thu xác định đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN cho người lao động. 

Thực hiện in, ký, đóng dấu (Mẫu D04e-TS) kèm theo danh sách đơn vị chưa đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN cho người lao động chuyển Bưu điện tỉnh; Nhận danh sách những đơn vị còn hoạt động có lao động, sau 15 ngày nếu đơn vị không tham gia in thông báo (Mẫu D04e-TS) chuyển Bưu điện tỉnh gửi lần 2; danh sách những đơn vị không còn hoạt động hoặc không có trên địa bàn từ Bưu điện tỉnh, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn.

Nếu sau 5 ngày gửi thông báo lần 2 nếu đơn vị không đăng ký tham gia, phối hợp với Bưu điện tỉnh thành lập tổ công tác làm việc trực tiếp với đơn vị để rà soát, đôn đốc đơn vị đăng ký tham gia và đóng đủ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN cho người lao động; lập Biên bản làm việc, yêu cầu đơn vị thực hiện đóng nộp đầy đủ cho người lao động trong thời gian 05 ngày.

Bưu điện tỉnh sẽ tiếp nhận thông báo (Mẫu D04e-TS), danh sách đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN cho người lao động từ BHXH tỉnh, cập nhật địa chỉ, gửi đơn vị.

Rà soát, xác minh tình hình hoạt động của đơn vị theo danh sách, lập danh sách những đơn vị còn hoạt động có số lao động; danh sách những đơn vị không còn hoạt động và đơn vị không có trên địa bàn phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn chuyển BHXH tỉnh. 

Sau 15 ngày nhận thông báo đối với đơn vị đã gửi lần 1 nhưng chưa tham gia từ BHXH tỉnh gửi lần 2. Nếu sau 5 ngày gửi thông báo lần 2 đơn vị cố tình không tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN phối hợp với BHXH tỉnh thành lập tổ công tác làm việc trực tiếp với đơn vị; Thực hiện rà soát, đôn đốc đơn vị đăng ký tham gia cho người lao động đồng thời lập Biên bản làm việc, yêu cầu đơn vị thực hiện đóng nộp đầy đủ cho người lao động trong thời gian 05 ngày,....

Báo cáo viên của BHXH tỉnh đặc biệt nhấn mạnh đến sự thay đổi về việc Chuyển tiền, hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng của các Đại lý thu khác qua hệ thống Bưu điện bằng việc đưa ra rõ quy trình và nhiệm vụ cụ thể của đầu mối Bưu điện cấp xã, cấp huyện, Bưu điện tỉnh trong việc tiếp nhận hồ sơ, tiền đóng, tra cứu, chi trả hoa hồng của các đại lý khác trong việc thu BHXH tự nguyện, BHYT.

Hội nghị cũng dành thời gian tập trung giải đáp những ý kiến thắc mắc của đại biểu tham dự về những nội dung liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Văn Tưởng - Giám đốc Bưu điện tỉnh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ lớn mà Bưu điện tỉnh Hải Dương phải hoàn thành, cần nhanh chóng triển khai hiệu quả, đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, yêu cầu đề ra. Trước mắt ngành Bưu điện sẽ tập trung mọi nguồn lực đào tạo đội ngũ nhân viên thực hiện đúng quy trình và các bước phân công nhiệm vụ mà cơ quan BHXH đưa ra.

Hiện nay BHXH tỉnh Hải Dương đang ký hợp đồng Đại lý thu với với 7 đơn vị, tổ chức chính trị xã hội; đơn vị sự nghiệp; tổ chức kinh tế....

Tính đến tháng 8.2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 541 Đại lý thu BHXH, BHYT; với tổng số điểm thu là: 1.015 điểm với đội ngũ nhân viên làm Đại lý thu là: 1.442 nhân viên.