Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương: Gần 30% hồ sơ chuyển trả qua đường bưu điện

Trong 8 tháng đầu năm 2019 đã có trên 800 lượt nhắn tin đến tổng đài 8283, trong đó có trên 80% lượt đăng ký kích hoạt tài khoản thực hiện mức độ 3, mức độ 4 tại Trang thông tin hành chính công của tỉnh.

Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg là trên 800 hồ sơ. Số hồ sơ được chuyển trả về địa chỉ của người dân qua đường bưu điện trong 8 tháng qua chiếm gần 30% tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết. Những sở có tỷ lệ hồ sơ trả kết quả qua đường bưu điện cao gồm: Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư.