Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quảng Ngãi: Hơn 4.000 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng BHXT tự nguyện, chuyên môn phối hợp cùng Công đoàn đã tổ chức đồng loạt các đợt ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhân viên Bưu điện tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Tính đến hết tháng 8/2019, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi mới phát triển được 1.555 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 37% kế hoạch Tổng công ty giao, đây là con số thực hiện rất thấp so với các đơn vị bạn. Tuy nhiên, với quyết tâm và nỗ lực của tập thể CBCNV-LĐ toàn đơn vị, chỉ chưa đầy 1 tháng triển khai ra quân tuyên truyền, Bưu điện tỉnh đã phát triển được hơn 2.500 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số đối tượng phát triển mới tham gia là 4.065 đối tượng, đạt 96,8% kế hoạch năm. Riêng đợt ra quân từ ngày 15/9 đến hết ngày 19/9, toàn đơn vị phát triển được 1.368 đối tượng và đợt ra quân ngày 6/10 phát triển được 1.142 đối tượng tham gia.

Dự kiến ngày 25/10, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tổ chức ra quân đợt 3 phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao.