Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Khóa đào tạo "Nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành kinh doanh”

Tổng công ty triển khai đồng thời 3 khóa chương trình đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành kinh doanh” dành cho giám đốc, phó giám đốc tại các đơn vị trực thuộc liên tục từ 20/6 đến 29/6/2019.

Chủ tịch HĐTV TCT Phạm Anh Tuấn phát biểu, chỉ đạo tại lớp học

Nội dung khóa học tập trung vào các vấn đề: Thực trạng, tình hình kinh doanh tại các đơn vị; Kịch bản các bước kinh doanh; Các vấn đề về tổ chức sản xuất và quản lý chất lượng dịch vụ tại đơn vị; Công tác quản trị điều hành các lĩnh vực: kế hoạch kinh doanh, tài chính kế toán, nguồn nhân lực...

Lãnh đạo Tổng công ty coi  đây là một khóa đào tạo nòng cốt và là “Hội nghị Diên Hồng” nhằm rà soát lại tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh, các vấn đề cốt lõi để các đơn vị thống nhất chủ trương và chủ động triển khai tại đơn vị