Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Khai giảng khóa học "Nâng cao kỹ năng quản lý kỹ thuật nghiệp vụ" khóa 1/2019

Trong 03 ngày từ 03-06/03/2019 Tổng công ty tổ chức khóa học "Nâng cao kỹ năng quản lý kỹ thuật nghiệp vụ" năm 2019 dành cho 76 học viên là Giám đốc, Phó Giám đốc, cán bộ phòng kỹ thuật nghiệp vụ Bưu điện tỉnh/thành phố đến từ 13 đơn vị các tỉnh phía Bắc.

Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu, chỉ đạo tại lớp học

Mục tiêu khóa học đặt ra rất cao, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Tổng công ty trong năm 2019: Định hướng rõ tổ chức sản xuất của Tổng công ty năm 2019. Tối ưu hóa phương án Tổ chức sản xuất tại khâu Chấp nhận, khâu Khai thác vận chuyển, khâu Phát để hỗ trợ phát triển, đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh.. Trong bài phát biểu của mình, lãnh đạo Tổng công ty nhấn mạnh phương án Tổ chức sản xuất phải được xây dựng khả thi, cải tiến, đột phá đảm bảo hiệu quả, đặc biệt đổi mới tiết kiệm trong khâu chi phí nguyên liệu và nhân công.