Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Phát động thi đua 90 ngày đêm tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm

Nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trên toàn mạng lưới, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa phát động thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019”.


Các đơn vị tập trung sản xuất, nâng cao năng suất lao động phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 01/10/2019 đến 31/12/2019 tại tất cả các Bưu điện tỉnh thành phố và các công ty trực thuộc Tổng công ty.

Để đợt thi đua đạt hiệu quả cao nhất, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị phổ biến, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động tích cực hưởng ứng đợt thi đua nước rút “90 ngày đêm tăng tốc, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019” đến từng người lao động. Đặc biệt, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, triển khai cụ thể tới các phòng/ban, các tổ/ đội để phục vụ tốt nhất tới từng khách hàng, tập trung sản xuất an toàn, nâng cao năng suất lao động, đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh Qua đó quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm 2019, xây dựng Bưu điện Việt Nam ngày càng vững mạnh. 

Tổng công ty đã xây dựng chi tiết các mức thưởng cho việc hoàn thành kế hoạch đối với từng mục tiêu cụ thể của các đơn vị. Mức thưởng cao nhất là 300 triệu đồng/đơn vị. Các đơn vị được khen thưởng phải là những đơn vị không có sai phạm trong các lĩnh vực Tổng công ty đã quy định.