Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo an toàn – vệ sinh lao động

Vừa qua, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Trung tâm huấn luyện an toàn – Vệ sinh lao động (Cục An toàn lao động) tổ chức chương trình đào tạo an toàn – vệ sinh lao động (về ATVSLĐ) cho cán bộ khối cơ quan Tổng công ty.

Tại khóa huấn luyện, học viên được cung cấp các kiến thức cơ bản về ATVSLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; Chính sách, chế độ ATVSLĐ đối với người lao động; Yếu tố gây hại, nguy hiểm tại nơi làm việc và các biện pháp phòng chống. Bên cạnh đó, giảng viên đến từ trung tâm huấn luyện ATVSLĐ cũng dành thời gian trao đổi với học viên về ý nghĩa của việc giữ gìn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, các chương trình 5S mà Tổng công ty đang triển khai nhằm cải thiện điều kiện làm việc cũng như những lưu ý, hướng dẫn xử lý các tình huống sự cố trong sản xuất.

 

Học viên lớp đào tạo trao đổi về kiến thức về ATVSLĐ với giảng viên 

Chia sẻ tại lớp đào tạo, ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng giám đốc – Chủ tịch Hội đồng Vệ sinh An toàn Lao động Tổng công ty nhấn mạnh: “Đối với Tổng công ty, với số lượng lao động rất lớn, tính cả lao động thuê khoán 52.000 lao động. Đây cũng là những lao động trực tiếp sản xuất. Chính vì vậy, công tác an toàn vệ sinh lao động của Tổng công ty rất quan trọng. Để thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động chúng ta phải thực hiện thông qua hàng loạt các biện phát về khoa học kĩ thuật, tổ chức, hành chính, kinh tế - xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm phát sinh trong quá trình lao động sản xuất. Mục tiêu quan trọng nhất của công việc này là đem lại sự an toàn cho người lao động và hạn chế thấp nhất vấn đề xảy ra tai nạn trong quá trình lao động và đặc biệt đối với người lao động trực tiếp sản xuất. Bên cạnh đó, trong những năm vừa qua, Tổng công ty đã thực hiện cải tạo, khang trang bưu cục, nơi sản xuất. Một phần là để nâng cao năng suất người lao động, hợp lý hoá lại mặt bằng sản xuất nhưng mặt khác đó là việc cải thiện nơi làm việc cho người lao động. Tôi mong rằng sau khoá học này các đồng chí sẽ biết được kĩ hơn về kiến thức an toàn vệ sinh lao động để bảo vệ cho chính mình cũng như phổ biến với những lao động trực tiếp trên mạng lưới, trong đơn vị của mình”.