Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam triển khai chương trình Đào tạo Trưởng Bưu cục giao dịch chuyên nghiệp năm 2019

Nhằm bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ điều hành, quản lý Bưu cục, từ ngày 24 - 27/2/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức khóa học đầu tiên thuộc chương trình đào tạo “Trưởng Bưu cục chuyên nghiệp” năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, Chủ tịch HĐTV Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, với định hướng đổi mới toàn diện, năm 2019 là năm vô cùng quan trọng, tiến hành sắp xếp lại về mặt tổ chức nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh, tạo nền tảng để phát triển ổn định đến năm 2025. Việc đổi mới phải được bắt đầu từ hệ thống bưu cục để vừa đảm bảo thực hiện các dịch vụ công, vừa đảm bảo việc kinh doanh các dịch vụ khác. Mặc khác, phải xem BĐ-VHX là một cấp phục vụ quan trọng, từ đó, chất lượng dịch vụ phải được quan tâm đặc biệt. Với ý nghĩa đó, công tác đào tạo rất quan trọng. Bên cạnh những nội dung chuyên môn, cần tập tập trung nắm bắt và triển khai văn hóa doanh nghiệp sâu rộng, xây dựng lớp người Bưu điện mới thân thiện, chuyên nghiệp. Với mục tiêu luôn ý thức đặt chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ lên hàng đầu, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn mong rằng sau khóa học đầu tiên này, các học viên tập sẽ nắm vững các nội dung được học, từ đó về triển khai tốt ở địa bàn mình và lan tỏa đến đội ngũ nhân viên.

Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu tại buổi lễ khai giảng

Chương trình đào tạo “Trưởng Bưu cục giao dịch chuyên nghiệp dành cho các đối tượng là Trưởng, Phó, Tổ trưởng Bưu cục Giao dịch loại 1, 2 và 3 của Bưu điện 63 tỉnh, thành. Trong thời gian từ ngày 24/2/2019 đến 25/6/2019, Tổng công ty tổ chức 09 khóa đào tạo kỹ năng quản lý cho Trưởng, Phó, Tổ trưởng các Bưu cục Giao dịch với thời lượng 4 ngày/khóa.