Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện tỉnh và Cục Hải quan Thanh Hóa

Ngày 28/10/2019, Bưu điện tỉnh và Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành ký thỏa thuận hợp tác triển khai cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công qua dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Giám đốc Nguyễn Trung Thành và Cục trưởng Vũ Văn Khánh ký thỏa thuận hợp tác
giữa Bưu điện tỉnh và Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu tại lế ký kết, Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Thanh hóa khẳng định thỏa thuận hợp tác được ký kết sẽ giúp Bưu điện và Cục Hải quan nâng cao năng lực cải cách thủ tục hành chính và chỉ số hài lòng của các tổ chức, cá nhân. Việc cung cấp dịch vụ qua Bưu điện sẽ góp phần hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về việc xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện tại, tận tụy phục vụ nhân dân.

Theo Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh triển khai cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính là cần thiết đem lại sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí của người dân, của các cơ quan hành chính, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Cục Hải quan Thanh Hóa sẽ tiến hành triển khai dịch vụ Bưu chính công ích cho 14 Trung tâm hành chính thuộc lĩnh vực hải quan theo Quyết định 1043/QĐ- BTC ngày 05/6/2017 của Bộ Tài chính.

Lễ ký kết là điều kiện thuận lợi để hai đơn vị khai thác tối đa lợi thế của nhau. Hai bên sẽ tạo điều kiện và phối hợp tốt với nhau để triền khai các nội dung theo thỏa thuận. Với tiềm năng đội ngũ lao động và mạng lưới điểm giao dịch rộng khắp, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa sẽ trở thành đối tác chính trong cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công qua dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ  trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.