Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đoàn viên, thanh niên phải là những người đi đầu trong việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp

Theo thông lệ, vào sáng thứ hai đầu tuần, Đoàn Thanh niên khối Cơ quan Tổng công ty thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca, nghe báo cáo kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ trong tuần vừa qua và nhắc nhở những công việc cần chú trọng trong thời gian sắp tới.

Đoàn viên thanh niên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện nghi thức chào cờ vào sáng thứ Hai hàng tuần

Hôm nay, 04/11/2019, sau nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca, Tổng giám đốc Chu Quang Hào đã thay mặt cho Lãnh đạo Tổng công ty có những chia sẻ đối với toàn thể đoàn viên, thanh niên Bưu điện Việt Nam. Ông Chu Quang Hào nhấn mạnh, việc thực hiện nghi thức chào cờ và hát quốc ca là một hoạt động thường xuyên của thanh niên Bưu điện Việt Nam, tạo động lực, khí thể cho đoàn viên thanh niên sẵn sàng bắt đầu một tuần làm việc mới. Bên cạnh việc phổ biến, thông báo những công việc mới, việc đẩy mạnh triển khai văn hóa doanh nghiệp trong mỗi buổi chào cờ là rất cần thiết. Mỗi đoàn viên, thanh niên phải là những người đi đầu trong việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Tổng giám đốc cũng lưu ý, hiện nay, thị trường chuyển phát đang có rất nhiều sự cạnh tranh, thử thách, đòi hỏi Tổng công ty phải  đưa ra những chiến lược, thực hiện những đề án lớn một cách quyết liệt và triệt để. Chính vì vậy, không ai khác những đoàn viên thanh niên sẽ là lớp người kế cận những thế hệ Người Bưu điện đi trước, tiên phong, đổi mới, sáng tạo đưa Bưu điện Việt Nam trở thành một doanh nghiệp lớn trên cả nước.


Tổng giám đốc Chu Quang Hào phát biểu tại buổi chào cờ

Kết thúc buổi chào cờ, Tổng giám đốc Tổng công ty ông Chu Quang Hào đã cùng toàn thể các đoàn viên, thanh niên hô vang 6 giá trị cốt lõi năm trong Văn hóa doanh nghiệp của Bưu điện Việt Nam: “Vượt trên thách thức - Cam kết phục vụ - Hành động chính trực - Minh bạch trách nhiệm - Đề cao tôn trọng - Tôn vinh cốt cách”.