Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hướng dẫn các đơn vị về công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Ngày 5/11/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký ban hành văn bản số 4885/BĐVN-TCBC hướng dẫn các đơn vị công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong các giao dịch tiền tệ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; đồng thời nâng cao uy tín, chất lượng giao dịch của Tổng công ty.

Theo đó, các đơn vị thực hiện rà soát, phát hiện và xử lý giao dịch đáng ngờ và giao dịch có dấu hiệu liên quan đến tội phạm; báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; báo cáo giao dịch có giá trị lớn (cụ thể là giao dịch từ 300.000.000 đồng, hoặc mức khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng công ty trong từng thời kỳ); cập nhật và xác minh thông tin khách hàng; lưu trữ và bảo mật thông tin...

Bên cạnh đó, văn bản cũng quy định trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.