Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Mèo Vạc thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người lao động qua hệ thống Bưu điện huyện

Tính đến nay, sau hơn 5 năm triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện đã mang lại những hiệu quả thiết thực nhất cho người hưởng thụ.


Hình ảnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại một điểm chi trả thuộc huyện Mèo Vạc

Tại Mèo Vạc, công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện được triển khai thực hiện từ năm 2013 đến nay. Việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đã được triển khai tại trụ sở Bưu điện huyện và 15 Bưu điện văn hóa xã. Các điểm chi trả bảo đảm cơ sở vật chất, nhà cửa, bàn ghế khang trang. Theo đánh giá của các đối tượng hưu trí và người hưởng trợ cấp BHXH, các điểm chi trả đều đúng lịch quy định, bảo đảm điều kiện an ninh, an toàn quỹ tiền mặt, thuận lợi, nhanh chóng, chính xác; tiết kiệm được nhiều thời gian đi lại. Bên cạnh đó, đây còn là dịp gặp gỡ hỏi thăm tình hình sức khỏe, gia đình, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống của những đối tượng cao tuổi.

Trong công tác quản lý đối tượng, nhờ làm tốt công tác phối hợp giữa BHXH và Bưu điện huyện nên việc quản lý đối tượng được thực hiện chặt chẽ, công tác theo dõi cập nhật biến động tăng giảm người hưởng được thực hiện kịp thời. Về quy trình chi trả, Bưu điện huyện đã làm tốt quy định của BHXH Việt Nam về việc kiểm tra giấy ủy quyền, không tự ý ký thay người hưởng. Mặt khác, nhân viên chi trả tại các điểm giao dịch rất chuyên nghiệp, nghiêm túc thực hiện các quy trình quản lý nguồn tiền chi trả bảo đảm an toàn, đầy đủ, tận tình; thái độ phục vụ cơ bản đã tạo được sự hài lòng của người hưởng thụ.

Để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, trong thời gian tới, ngoài việc làm tốt công tác tuyên truyền, BHXH huyện cần tăng cường công tác kiểm tra các điểm chi trả; Bưu điện huyện cần quan tâm hơn đến thái độ và phong cách phục vụ, công tác thanh quyết toán và quản lý nguồn tiền kịp thời, đúng quy định, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn huyện Mèo Vạc.