Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thị xã Long Mỹ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ chuyển về Bưu điện thị xã

Ngày 4/12 tới, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang sẽ chuyển giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp thị xã qua dịch vụ bưu chính công.

Hiện nay, Bưu điện thị xã Long Mỹ đã trang bị 5 bộ máy tính, bố trí bàn làm việc, tủ hồ sơ, ghế chờ, bảng tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở đảm bảo phục vụ tốt cho người dân. Cùng với đó, UBND thị xã đã thống nhất bố trí 5 công chức sang làm việc, Bưu điện thị xã bố trí 1-2 nhân viên hỗ trợ. Tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả của thị xã sẽ được giải quyết ở chỗ mới. Công tác thông báo về việc chuyển giao này cũng đang được địa phương thực hiện trên Đài truyền thanh thị xã để người dân biết, liên hệ công việc.

Sau khi chuyển giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp thị xã, địa phương sẽ tiếp tục chuyển giao cho các xã, phường. Dự kiến đầu tháng 1/2020 sẽ thực hiện chuyển giao ở xã Long Trị. Trong 6 tháng đầu năm 2020 sẽ hoàn thành chuyển giao ở xã Long Phú, phường Trà Lồng. Đến cuối năm 2020 thực hiện tất cả xã, phường của thị xã.