Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hội nghị chuyên đề về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Sáng 29/11, tại Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tham dự Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức về Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” do Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức theo hình thức trực tuyến qua 3 điểm cầu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.


Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khẳng định, Nghị Quyết 52-NQ/TW là văn bản quan trọng của Đảng định hướng phát triển đất nước trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp (CMCN) lần thứ 4, là kim chỉ nam hành động. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng KH&CN. Kinh tế số được hình thành, công nghệ số được áp dụng trong các ngành. Chính phủ điện tử, Quốc hội điện tử, Chính phủ số được triển khai quyết liệt. Dự báo cuộc CMCN 4.0 có những tác động trực tiếp đối với kinh tế và doanh nghiệp, đối với Chính phủ, An ninh Quốc gia, tác động đối với việc làm và phân cục lực lượng lao động, tác động đối với cách sống, hành vi sống của người dân và môi trường.

Quan điểm chỉ đạo theo Nghị quyết 52-NQ/TW là (1) Chủ động, tích cực tham gia cuộc CMCN 4.0 là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. (2) Cuộc CMCN 4.0 mang lại cả cơ hội và thách thức, do vậy phải: Nắm bắt kịp thời, tận dụng cơ hội để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế và quản lý xã hội… (3) Chủ động phòng ngừa, ứng phó để hạn chế các tác động tiêu cực, bảo đảm QP - AN, an toàn, công bằng xã hội và phát triển bền vững đất nước. (4) CMCN 4.0 yêu cầu phải đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, xây dựng, hoàn thiện thể chế cho phù hợp. (5) Phát huy tối đa các nguồn lực, bảo đảm đủ nguồn lực cho việc chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0; nguồn lực bên trong quyết định.

Mục tiêu tổng quát là: Tận dụng hiệu quả cơ hội cuộc CMCN 4.0 để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược, HĐH đất nước; Phát triển mạnh mẽ kinh tế số; Phát triển nhanh và bền vững dựa trên KH&CN, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; Nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Để thực hiện được mục tiêu trên, đồng chí Phan Xuân Dũng cho rằng, tư tưởng hành động trong thời kỳ CMCN 4.0 là: Thay đổi tư duy phát triển, có cách nhìn đột phá với một thế giới thay đổi nhanh chóng; Nắm bản chất cuộc CMCN 4.0, thực trạng đất nước để có giải pháp đúng. Coi sự đổi mới và sáng tạo công nghệ là linh hồn của sự tiến bộ KH&CN và của cả dân tộc, là động lực cơ bản để CNH, HĐH đất nước; Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ cao và hiện đại, tiến tới sáng tạo công nghệ; Khiêm tốn, học hỏi kinh nghiệm các nước phải coi là nhiệm vụ quan trọng; Tôn trọng, đặt đúng vai trò của KH&CN, GD&ĐT. Cạnh tranh bằng nhân tài và KH&CN; Phải tự hào về những gì mà chúng ta đã làm nên lịch sử của dân tộc trong quá khứ, trong đó có KH&CN. Có tự hào về quá khứ thì mới có điểm tựa vươn tới tương lai.

Phát huy thế mạnh về hơn 13.000 điểm giao dịch trải rộng tới tận cấp xã cùng hệ thống dữ liệu khách hàng tới từng hộ gia đình, thông qua hạ tầng công nghệ số, thời gian qua, Bưu điện Việt Nam đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều đề án về công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ. Giai đoạn sắp tới, Bưu điện Việt Nam sẽ chuyển đổi mô hình kinh doanh và xây dựng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ số. Điều này thể hiện sự chủ động của Bưu điện Việt Nam trong việc tham gia vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với mong muốn ngày càng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho xã hội, người dân và doanh nghiệp.