Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Yên Bái: Tiếp nhận trên 15 nghìn lượt hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Sau gần 3 năm triển khai Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đã thu được nhiều kết quả tích cực.


Nhân viên Bưu điện thành phố Yên Bái thực hiện dịch vụ bưu chính công ích. Ảnh báo Yên Bái

Đến nay, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đã triển khai, quán triệt nội dung Quyết định đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động, niêm yết công khai tại nơi giải quyết TTHC, đồng thời cung cấp thông tin cho tổ chức cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tính đến hết tháng 10/2019 có tổng số 1.505.128 lượt hồ sơ được thực hiện, giải quyết. Trong đó, số lượng hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ Bưu chính công ích đạt trên 15 nghìn lượt; số lượng chuyển trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đạt trên 100 nghìn lượt.

100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được phát đến địa chỉ nhận trong tình trạng không bị hư hỏng, suy chuyển hoặc ảnh hưởng tới nội dung bên trong, không có trường hợp nào bị mất trong quá trình chuyển phát, không có trường hợp nào phải bồi thường thiệt hại.