Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Phú Yên: Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về dịch vụ Bưu chính công ích

Qua 3 năm triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích đã giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức và công dân một cách nhanh chóng, không gây phiền hà, sách nhiễu, giải quyết kịp thời, đúng thời gian.


Nhân viên Bưu điện tỉnh hướng dẫn người dân tham gia việc tiếp nhận, trả hồ sơ bằng dịch vụ bưu chính công ích

Bà Nguyễn Vũ Xuân Dung, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, UBND tỉnh đã ban hành Công văn phân công các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Bưu điện tỉnh phối hợp triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI); yêu cầu các địa phương, đơn vị rà soát, lập danh mục các TTHC có thể thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI trình UBND tỉnh phê duyệt đồng thời tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, các tổ chức, công dân về nội dung Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

UBND tỉnh cũng đã công bố danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI đợt 1 và đợt 2 với 26 sở, ban, ngành và 1.130 bộ thủ tục được công bố; Bưu điện tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với 25 sở, ngành, địa phương. Riêng Sở Tài chính hồ sơ đặc thù nên không ký thỏa thuận hợp tác. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã có 20 bưu cục cấp 1,2,3 và 61 Bưu điện văn hóa xã đã thực hiện chấp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC.

Qua kết quả triển khai thực hiện, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ BCCI đã giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức và công dân một cách nhanh chóng, giúp giảm thời gian, công sức, chi phí đi lại cho người dân, nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, góp phần hạn chế hiện tượng tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC. Do đó nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, Bưu điện tỉnh đã thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ của các Sở, ban, ngành và đảm bảo cung cấp dịch vụ theo chất lượng được công bố tại Bản công bố chất lượng dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành.

Cùng với đó, để tăng cường hơn nữa trong kết nối thông tin, tạo điều kiện cho Bưu điện tỉnh triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, ngày 29/5/2018, UBND tỉnh Phú Yên đã thống nhất chủ trương cho Bưu điện tỉnh kết nối cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần nâng cao các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay số lượng TTHC trong danh mục công bố của các sở, ngành, địa phương rất lớn nhưng việc tiếp nhận, chuyển phát qua Bưu điện còn rất hạn chế. Công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiện ích khi sử dụng dịch vụ hành chính công chưa thật sự hiệu quả, còn hạn chế và chưa thường xuyên. Người dân, tổ chức vẫn còn có thói quen, tâm lý nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính nên chưa thực hiện được nhiều, chưa thực sự tin tưởng về dịch vụ cung cấp của Bưu điện. Trong tham mưu giải quyết công việc, nhất là các nhiệm vụ có tính phối hợp liên ngành, việc giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích còn mất nhiều thời gian, chậm tiến độ, chất lượng còn có mặt hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trong thời gian đến, các Sở, ban, ngành phối hợp với Bưu điện tỉnh tiếp tục lựa chọn các thủ tục có phát sinh hồ sơ nhiều để tổ chức tập huấn cho nhân viên Bưu điện nắm rõ các quy định, quy trình nghiệp vụ, kỹ năng về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. Các TTHC có tính phối hợp liên ngành, các sở, ngành liên quan phối hợp với Bưu điện tỉnh tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông để đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết và sử dụng dịch vụ. Đặc biệt là việc chấp nhận thủ tục hành chính tại các điểm giao dịch Bưu điện.