Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hải Dương: Mô hình Bưu điện Văn hóa xã cung cấp dịch vụ hành chính công

Ngày 11/12/2019, Bưu điện huyện Bình Giang phối hợp với UBND xã Thái Dương tổ chức khánh thành bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Bưu điện Văn hóa xã. Đây cũng là điểm đầu tiên trong tỉnh hoạt động theo mô hình ghép.

Sau hơn 2 tháng thi công, Bộ phận bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Bưu điện Văn hóa xã Thái Dương, huyện Bình Giang đã hoàn thành. Việc bố trí bộ phận 1 cửa của xã về Bưu điện Văn hóa xã nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết và phát trả thủ tục hành chính cho nhân dân địa bàn các xã.

Năm 2019, Bưu điện tỉnh thực hiện mô hình Bưu điện Văn hóa xã cung cấp dịch vụ hành chính công và triển khai làm điểm tại UBND xã Thái Dương, sau đó nhân rộng tại 18 xã, thị trấn trong huyện Bình Giang. Tại đây nhân viên bưu điện văn hóa xã sẽ tham gia hỗ trợ công chức của bộ phận một cửa, tiếp nhận, kiểm điểm hồ sơ và thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân trong xã...Trên cơ sở đó, thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ nhân rộng mô hình ra phạm vi các xã, thị trấn trong toàn tỉnh, nhằm thực hiện Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.