Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt của các đơn vị trên toàn Tổng công ty

Chiều 12/12, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm 9 cán bộ, giao phụ trách cho 6 cán bộ chủ chốt của các đơn vị thuộc Tổng công ty. Đồng thời bầu 01 Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.

Lãnh đạo Tổng công ty trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bưu điện tỉnh Đồng Nai; Trưởng Ban Tổ chức Lao động Tổng công ty;
Giám đốc Công ty Phát hành báo chí Trung ương (thứ tự từ trái qua) 

Tổng công ty điều động, bổ nhiệm có thời hạn: ông Nguyễn Như Thuận, Phó giám đốc Công ty Vận chuyển kho vận Bưu điện làm Giám đốc Bưu điện tỉnh Đồng Nai; ông Bùi Văn Hoàng, Giám đốc Bưu điện tỉnh Lào Cai làm Giám đốc Công ty Phát hành báo chí Trung ương; ông Trần Cao Hoài, Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn làm Trưởng Ban Tổ chức Lao động Tổng công ty.

Lãnh đạo Tổng công ty trao quyết định bổ nhiệm cho các Phó giám đốc, Phó trưởng Ban chức năng Tổng công ty

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn: bà Nguyễn Thị Minh Trang, Phó giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Đồng Nai làm Phó giám đốc Bưu điện TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Hữu Thịnh, Phó giám đốc Bưu điện TP. Hồ Chí Minh làm Phó giám đốc Công ty Vận chuyển Kho vận Bưu điện; ông Phạm Giang Sơn, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Hậu Giang làm Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Bạc Liêu; bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Lạng Sơn làm Phó trưởng Ban Tài chính Kế toán; bà Phạm Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng Đối soát dịch vụ Tài chính Bưu chính, Trung tâm Đối soát làm Phó trưởng Trung tâm Đối soát Tổng công ty.

Cũng trong buổi Lễ chiều 12/12, Tổng công ty đã giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị cho: ông Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Lào Cai; bà Hà Thị Hiền - Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn; bà Ung Thị Vân, Phó giám đốc Điều hành Bưu điện tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Đức Trinh, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Ninh.

Tổng công ty điều động ông Đỗ Quang Đạo, Phó giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Bắc Ninh làm Phó Trưởng Ban Dịch vụ Tài chính Bưu chính; ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc công ty Phát hành báo chí Trung ương về cơ quan Công đoàn Tổng công ty. 

Được biết, ngay trong chiều 12/12, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Thanh Hải làm Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.

Giao nhiệm vụ cho các cán bộ chủ chốt được điều động, bổ nhiệm, Tổng giám đốc Chu Quang Hào lưu ý một số điểm mà người lãnh đạo Bưu điện Việt Nam phải thực hiện: “Các cán bộ được bổ nhiệm, giao phụ trách của các đơn vị phải xác định rõ phát huy năng lực, trí tuệ để cống hiến cho sự phát triển của Tổng công ty. Bên cạnh đó, dù làm ở vị trí gì, công việc nào thì lãnh đạo luôn phải là người gương mẫu trên mọi phương diện, từ sự sáng tạo đến tư duy, tác phong làm việc, quan hệ với đối tác, đồng nghiệp... Mỗi đồng chí được bổ nhiệm hôm nay luôn duy trì sự nhiệt huyết, không ngừng trao dồi, học hỏi, nâng cao năng lực quản trị trong công việc. Đặc biệt là nắm bắt xu thế phát triển mới trong lĩnh vực bưu chính, nhanh nhạy ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc”.

Ngoài ra Tổng giám đốc yêu cầu các đơn có cán bộ được bổ nhiệm, giao nhiệm vụ hết lòng ủng hộ, chia sẻ để các thành viên mới nhanh chóng nắm bắt công việc, đoàn kết một lòng để xây dựng tập thể vững mạnh, góp phần hành thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị mình và Tổng công ty trong giai đoạn mới.